Ekipa Medical Group Fabjan

MATIC FABJAN
dr. med. specialist plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije

TINA FABJAN
doktorica dentalne medicine

Slobodan Vujasinovič, dr.med.
specialist za kožne in spolne bolezni, specialist za psihosomatiko in
dermatokirurgijo

SANJA AKSIĆ
doktorica dentalne medicine

RAJKO KANDARE
dr.med., Specialist anesteziolog

ANA MARIJA ČERNJAK
diplomirana medicinska sestra

MATEJA GRČAR
administrator

TINA TERGLAV
zobna asistentka

KARIN POGLIČ
medicinska sestra

VALENTINA HALADEJA
tehnik zdravstvene nege

DOMINIK ITERNIČKA
tehnik zdravstvene nege 

LARISA LOJEN
tehnik zdravstvene nege 

TJAŠA SOPA
diplomirana medicinska sestra

MATEJA NOVAK
zdravstveni administrator 

MONIKA REDNAK
tehnik zdravstvene nege 

MUNIRA ČAUŠEVIĆ
strežnica

Potrebujete pomoč ali nasvet?