Pregled materničnega vratu se opravi enkrat na tri leta (po dveh negativnih izvidih testa PAP v obdobju enega leta).

1 pregled

  • Pregledi po tej shemi zajemajo ženske, stare 20-64 let (naročijo se same, na povabilo osebnega ginekologa – opredeljene ali na vabilo državnega programa ZORA).

2 pregled

  • Po 64. letu lahko pridejo same, vendar niso vabljene (če je izvid njihovega brisa negativen, veljajo zanje pravice iz programa do starosti 74 let).

3 pregled

  • Po 75. letu se ženskam omogoči dostopnost do kurativnih pregledov.

Preventivni pregled obsega:

  • pregled zdravstvene dokumentacije;

 

  • družinsko, osebno, ginekološko in porodniško anamnezo, anamnezo o življenjskih navadah, dejavnikih tveganja, spolnik navadah, reproduktivnih namenih, o rabi kontracepcije ali hormonskega nadomestnega zdravljenja);

 

  • ginekološki pregled: inspekcija nožnice in materničnega ustja ter bimanualna palpatorna vaginalna preiskava;

 

  • odvzem brisa (z zunanjega materničnega ustja in iz cervikalnega kanala) za pregled celic v brisu materničnega vratu in nativne flore;

 

  • svetovanje o dejavnikih tveganja in možnostih preprečevanja.