Zalivke

Zalivk (plomb) imamo veliko vrst. Pri nas zobozdravnik v ordinaciji uporablja kompozite- plastično keramiko(bela plomba v barvi zoba). Za kompozite smo se odločili, ker nam bela plomba omogoča princip minimalnega brušenje, kar pomeni da zobozdravnik odstrani le bolan del zoba, zdravi del pa ohranimo in tako podaljšamo življenjsko dobo zoba.Tudi estetski videz zoba je neprimerno lepši. Amalgami se v razvitem svetu ne uporabljajo več. Zaradi njegovega strupenega delovanja, estetskega videza in kvalitetnejših kompozitnih materialov in novih tehnik plombiranja so ga nadomestile zgoraj omenjene metode.

Potrebujete pomoč ali brezplačen nasvet?