Zalivke

Obstaja veliko vrst zalivk (plomb). V naši ordinaciji zobozdravnik uporablja kompozite – plastično keramiko (bela plomba v barvi zoba). Za kompozite smo se odločili, ker nam bela plomba omogoča princip minimalnega brušenja, kar pomeni, da zobozdravnik odstrani le oboleli del zoba, zdravi del pa ohrani in tako podaljša življenjsko dobo zoba. Tudi estetski videz zoba je neprimerno lepši. Amalgami se v razvitem svetu ne uporabljajo več. Zaradi njegovega strupenega delovanja, estetskega videza in kvalitetnejših kompozitnih materialov in novih tehnik plombiranja, so ga nadomestile zgoraj omenjene metode.